Gå til indhold
Søg

Om undervisningsforløbene

Kompetenceudvikling gennem didaktiske designforløb

Undervisningsforløbene i lærerfaglig teknologiforståelse på denne side er udviklet af 30 professionsundervisere i en didaktisk designproces med to iterationer i hhv. E20 og F21. Designprocessen er baseret på principper fra Educational Design Research og udviklet af projektets vidensnetværk som en måde egnet at bedrive kompetenceudvikling af professionsundervisere.

Projektets tilgang til kompetenceudvikling via didaktiske designprocesser.

I hver designiteration har deltagerne gennemgået en serie co-design stadier: Først en åben udforskning af teknologiforståelse som beskrevet i forsøgsprogrammet, dernæst udvikling og design af egne designs for undervisning i teknologiforståelse, afprøvning af designs i egen praksis, og til sidst opsamling og evaluering.

Tilgangen med didaktisk design som en måde at kompetence- og fagudvikle er valgt ud fra følgende hensyn:

  1. At deltagerne tænkes og inddrages som reflekterede didaktiske designere og fagudviklere i egen ret, der kan arbejde aktivt og fortolkende med læringsmål, og håndtere den iboende kompleksitet mellem et skolefag under afprøvning, uddannelse i en lærerfaglighed og et fag- og forskningsgrundlag for professionsundervisere under hastig udvikling.
  2. At der kan skabes en positiv vekselvirkning mellem deltagernes eksisterende faglighed og den substantielt nye faglighed i teknologiforståelse. Af samme grund er designprocessen organiseret i to interagerende spor. Et fagligt fællesspor, der tager udgangspunkt i de fire kompetenceområder fra forsøgsfagligheden, og som etablerer teknologiforståelse som en substantiel ny faglighed. Og særskilte fagspor der skal bearbejde og oversætte teknologiforståelse ind i matematik, billedkunst, håndværk og design samt et selvstændigt fag.
  3. At kompetenceudviklingen kan forankres i deltagernes egen undervisning.

Download udvalgte professionsunderviseres didaktiske designs (undervisningsforløb) og bliv inspireret af vores webinar med flere designs.

Arbejdshæfte som procesunderstøttelse

Den didaktiske designproces blev understøttet af et ”arbejdshæfte”, der rammesætter og stilladserer idegenerering, designs og dokumentation af egne forløb, refleksionsøvelser, re-designs, osv. Arbejdshæftet er baseret på forskning om kompetenceudvikling på videregående uddannelser og har som overordnet formål at sikre, at deltagerne tilegner sig teknologiforståelse som faglighed på en måde, hvor de kritisk, didaktisk og fagprofessionelt begrundet kan udvikle egne og nye undervisningsforløb – også efter projektets ophør.

Arbejdshæftet er således et alment voksendidaktisk værktøj til undervisere på videregående uddannelser, der dog udmøntes med afsæt i de konkrete materialer i forsøgsprogrammet.